Wypożyczalnia samochodów Bolesławiec

Wypożyczalnia samochodów Bolesławiec – jesteśmy dla dostępni w tym mieście!Wynajmujemy auta w zależności od Państwa upodobań. Mamy w swojej ofercie samochody dostawcze, busy czy też auta osobowe wielu koncernów .

Na życzenie naszych klientów podstawimy samochód do Bolesławca!

Gwarantujemy bezpieczną przejażdżkę ulicami Bolesławca naszymi komfortowymi, nowymi samochodami. Z satysfakcją będą Państwo podróżować korzystając z Wypożyczalni Samochodów Bolesławiec .

Wypożyczalnia Samochodów  Bolesławiec serdecznie zaprasza!

 

 

Bolesławiec wyrósł na trasie tarego szlaku o wczesnośredniwiecznej metryce, prowadzącego z Wrocławia na Górne Łużyce,do Miśni w głąb Niemiec.Położony w połowie drogie między Legnicą i Zgorzelcem, pełnił ważną rolę tranzytową przy przeprawie przez Bóbr, której srzegł gród kasztelański poświadczony w latach 1202-1245, Bolesławiec w 1251 r. wymieniony jest już jako miasto civitas.W XIII/XIV i w XIV w. był to najdalej na zachód i północ wysunięty ośrodek księstwa świdniczko-jaworskiego i później Czech.Kościół w Bolesławcu Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja wymieniony po raz pierwszy w 1261 r.Funkcjonowanie miasta jako miejsca tranzytowego sprawiało,że rynek jest wydłużony,a w typowy dla tego typu miast sposób kościół usytuowano przy wjeździe na plac.Znaczącą budowlą jest też późnogotycki i renesansowy ratusz (1423-1433, przebudowa 1525-1535 i późniejsze). Nowsza literatura określa czas powstania murów miejskich przed 1316. Bolesławiec w średniowieczu był miasem średniej wielkości, w połowie XVI w. były tu 432 budynki murowane.

Jak to wyrźnie widać na współczesnych fotografiach lotniczych , miasto zachowało układ przestrzenny z zarysem głównego placu i przebiegiem ulic. Wypełniają je jednak współczesne domy wzniesione na miejscu rozebranych w latach 50. XX w. budowli historycznych. Miasto nie ucierpiało w trakcie kampanii wiosną 1945 r., lecz uległo zniszczeniu po zakończeniu działań wojennych, co było często efektem celowych podpaleń i dewastacji. Jednak jeszcze w połowie lat 50. około połowa zabytkowych nadawało sie do odbudowy. Odbudowe rynku, po uprzedniej rozbiórce historycznych budowli, przeprowadzono w formach nawiozujących do renesansu i baroku w latach 1955-1960 i była to zapewna jedna z najpóźniejszych realizacji związanych z tak zwaną polską szkołą konserwatorską. Zastosowano forme podcieni, których wcześniej tu nie było , uważając je zapewne, na podstawie skojarzenia z renesansowym Kazimierzem nad Wisłą, za element typopo polski . mimo zakończenie odbudowy zasadniczo w 1960 r.,ostatnie rozbiórki interesujących zabytkowych budowli prowadzone były jeszcze w latach 60. i 70. a w 1970 r.  podjęto decyzje o rozbiórce południowo-wschodniej  pierzei rynk. Dzisiejsze miasto zgrabną, historyzującą w formach pierzei poszczególnych placów i ulic ostatnia nadzwyczajnie obszerne podwórza pozbawione historycznych oficyn.