Wypożyczalnia samochodów Legnica

Wynajem samochodów Legnica. Sprawdź nasze atrakcyjne ceny samochodów z wypożyczalni samochodów Legnica. Zarezerwuj auto już dziś!

 

Wynajem samochodów Legnica oraz Wynajem aut Legnica.

Sprawdź nasze atrakcyjne ceny samochodów z wypożyczalni samochodów Legnica. Zarezerwuj auto już dziś!

 

Od czasów średniowiecza do początku lat 60. XX w. Legnica był drugim co do wielkości miastem Dolnego Śląska . Zalążkiem późniejszego miasta był gród usytuowany w jego północno-wschodniej części ,na którego miejscu usytuowano zachowany dziś piastowski zamek ,wzniesiony w XII i XIII w. i wielokrotnie przebudowywany .Miasto usytuowane zostało u stóp książęcego grodu z romańskim palatium i kaplicą.Już na początku XIII w . istniały tu trzy kościoły św . Piotra wspomniany w 1208 r. Mariacki potwierdzony w 1203 r. i kolegiata Grobu Świętego wymieniona w dokumencie z 1218 r. Dokument potwierdzający istnienie lokowanego ośrodka miejskiego z 1253 r.Kościól i klasztor Dominikanów powstał około 1277 r. poza murami , podobnie jak kościół i klasztor Franciszkanów obecnych w Legnicy w 1284 r. W 1423 r . Ludwik II książę legnicko-brzeski ufundował na Przedmieściu Chojnowskim kartuzję z kościołem będącym książęcą nekropolią . W 1475 r Frederyk I książe legnicki osadził przed Bramą Głogowską bernardynów z klasztorem i kościołem Św. Trójcy .Miasto,opasane pierścieniem murów ,było szczelnie wypełnione murowanymi domami.Ich gotyckie, renesansowe i barokowe szczyty ,widoczne na fotografii z lat 30., tylko w nielicznych wypadkach zastąpiono w XIX w. płaskim dachami kamienic . Powojenna przebudowa centrum związana była z powstaniem legnickiego zagłębia miedziowego .Przewidywano wzrost liczby ludności w mieście z 69800 mieszkańców w roku 1966 do 120000 .Bardziej

jednak do katastrofy historycznego miasta przyczyniły się powojenne zaniedbania .W 1956 r. Legnicę wpisano do narodowego zasobu dóbr kultury ,ale już trzy lata później rozpoczęto dyskusje o konieczności wyburzenia większości zabudowy starego miasta , a w 1965 r. ,ogłoszone konkurs na centrum Legnicy .Już rok później ,mimo krytyki ,także ze strony środowiska architektów ,rozpoczęto poprzedzone rozbiórkami prace budowlane,kontynuowane w latach 70. Idea Ville moderne-nowoczesnego miasta  Le Corbusiera- w stolicy zagłębia miedziowego uzyskała formę powtarzalnych osiedli wysokościowców z wielkiej płyty.Za średniowiecznego miasta pozostawiono jedynie kilka domów w bloku śródrynkowym przy ulicach Kamienny Targ i NMPanny. Paradoksem jest natomiast fakt ,że dziś pewnego rodzaju rekompensatą za utracony historyczny charakter miasta stały się wzniesione w ostatnich latach centra handlowe ,których elewacje nawiązują do historycznych form XIX-wiecznych budynków . Strukturę miasta historycznego zastąpiono historyzująca atrapą,lecz mimo tych zmian socmodernistyczne bloki pozostaną jeszcze na wiele lat jednym z najbardziej drastycznych przykładów przerwania ciągłości historycznej miasta .