Wypożyczalnia samochodów Świebodzice

Wynajem samochodów Świebodzice. Sprawdź nasze atrakcyjne ceny samochodów z wypożyczalni samochodów Świebodzice. Zarezerwuj auto już dziś!

 Świebodzice to typowe miasto o przedlokacyjnym zalążku osadniczym , ukształtowane w zasadniczym zrębie w czasie XIV-wiecznej lokacji i mocno przekształcone w okresie XIX-wiecznego rozwoju związanego z epoką industrializacji.Dokument z 1279 r. wymienia mieszczan świebodzickich.W tym czasie miasteczko nie posiadało jeszcze wszystkich najważniejszych komunalnych urządzeń, świadczyć o tym może filialność w 1268 r. kościoła parafianalnego w Świebodzicach wobec kościoła w Pełcznicy-Cierniach. Założenie własnej parafii nastapiło dopiero około roku 1300 r. W 1337 r. miasto otrzymało prawo magdeburskie i stało sie ośrodkiem sądowo-administracyjnym okręgu - Weichbildu z wsią Mokrzeszów i połowa wsi Pełcznica .Miasto przez długi czas nie rozwineło sie po za mury miejskie ,zajmując obszar 8,75 ha aż do przełomu  XVIII i XIX w. Owalny kształt układu miejskiego o wymiarach 320m x 250 m wiązał sie z przebiegiem ulic w dłuższej osi na lini wschód-zachód,prowadząc je do głównych bram miejskch . Plac rynkowy o wymiarach 100m x 68 m umieszczony jest między dwoma ulicami prowadzącymi do bram miejskich w miejscu ich największego od siebie oddalenia . W ten sposób pierzeje rynkowe stanowią fragment ciągu tych ulic. Asymetria układu wynika być może z wcześniejszego posadowienia zamku i kościoła zamkowego z zespołem budynków towarzyszących.

Miasto długo nie miało zabudowy murowanej .Poświadcza to widok z połowy XVIII w. ,gdzie przedstawiono wąskie ,szachulcowe ,często podcieniowe domy o szerokości 2-3 osi okiennych ,kryte zapewne w większości gontem. Tyły parceli wypełniały wtedy budynki oficynowe o dachach dwuspadowych oraz ogrody .

Świebodzice to jedno z tych nielicznych miast Dolnego Śląska ,którego centrum sprzed II wojny światowej niewiele od różni sie od współczesnego .Nadal dominantami miasta są klasycystyczny ratusz i kościół ewangelicki powstał na mijescu wcześniejszego ewangelickiego domu modlitwy z 1742 r. Budowe obu architekt Christian F. Schulze rozpoczął po pożarze miasta w 1774 r. W tym samym czasie na miejscu spalonej zabudowy szachulcowej powstała tez typowa  "fryderycjańska" murowana zabudowa mieszkalna zachowana do dzisiaj. Miasto odbudowano bardzo szybko bo podczas gdy w roku pożaru bylo tu 216 parceli, każdego roku trwającego klika lat odbudowy powstało nawet ponad 35 nowych kamienic .Fakt ,że Świebodzice nie zostały zniszczone w czasie II wojny światowej ,sprawia ,że miasto w dużej częsci nosi charakter urbanistyczno-architektoniczny z końca XVIII w.